Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Friidrettsgruppa si heimeside v/red. Vidar Simmenes  vidsimm@online.no (91322643)  & Eli S. Vik, elisimm@frisurf.no   Gruppa sitt vippsnr.  121337   Norges fri-idrettsforbund   Hordaland friidrettskrins   Kondis.no     Res banestevne og statistikk Osterøy 2020     Res banestevne og statistikk Osterøy 2019        Osterøy IL friidrett Facebook     Treningstider     Resultat hopp u.t. 2019-20         Lisenskjøp   Her kan du sjå kven som har lisens   2020 pr. 29.2. = 24       2019 pr. 2.8.= 33      Friidrettslisens er påkrevd for alle 13-79 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement på bane/tilsvarande.  For mosjonsløp enten eingongslisens eller heilårslisens (berre for medlemmer).  Når det gjeld mosjonsløp med startkontingent under kr. 50,- er det ikkje krav til lisens.  Lokal terminliste

Tysdag 14. april til laurdag 18. april: vert det KLUBBVEKE for medlemer i OIL Friidrettsgruppa med SUPRE TILBOD i MX Sport i Lonevåg. 30 % på alle sko, 30 % på alle Craft-klede og 20 % på andre ting i butikken. Butikken har også ein del spesialtilbod for tida og rimelege ski av ulike typar. Viss ein har store planar om joggeskokjøp, kan ein stikka innom MX Sport eller senda dei ei melding no før påske for å høyra om dei har din favorittsko inne. Butikken kan skaffa det meste av New Balance og Mizuno, og nokre modellar av Nike og Adidas.

ÆRESMEDLEM MONRAD MYKING (f. 1933) døde 3. april 2020. Det var for sin store administrative innsats Monrad vart utnemnd til heidersmedlem ved 75-årsjubileet i 1993. Monrad engasjerte seg i prosessen med Osterøy stadion og klubbhuset. Som funksjonær har han delteke i sekretariatet på eit utal friidrettsstemne.

I 1954, då Monrad var 21 år, vart han tilsett ved Anja Industrier i Lonevåg. Her arbeidde han heilt fram til pensjonsalder som ansvarleg for rekneskapsføringa. Som pensjonist har han kost seg over sportsleg framgang frå tilskodarplass, der han mellom anna har fått med seg barnebarnet Kjetil Stokke sine gode resultat i spyd og mangekamp. Meir om Monrad i Jubileumsboka side 325.

Gravferda vert 17. april frå Gjerstad kyrkje med den næraste familien.  Like kjært som blomar er ei gåve til Osterøy IL/friidrett kto. 3632.54.56676 eller vipps 121337. merka Monrad.

8. april 2020: Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Det vil sei no  at alle terminfesta arrangement fram til 15. juni er avlyst eller utsett.  Eigen tidtaking og innmelding av resultat for mosjonsløp er til vurdering. Myndigheitskrava til avstand og Corona reglar må følgjast.

Osterøy IL har tidlegare vedteke at all aktivtet i idrettslaget sin regi vert avlyst frå no og ut april, eller til anna beskjed ligg føre. Dette gjeld all form for trening, samlingar og kampaktvitet og heng sjølvsagt saman med den svært uoversiktlege situasjonen knytt til spreiinga av coronaviruset.   Meir informasjon er å finna på mellom anna www.fhi.no    (Folkehelseinstituttet)     Om det er spørsmål så ta kontakt på post@osteroyil.no  

 

Rehabilitering av Osterøy stadion i 2020

Osterøy Stadion 8. april 2020.

Les meir

CORONAVIRUS

8.4.2020: Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Plakaten viser banevettrettreglane til Osterøy kommune.

Osterøy IL har vedteke at all aktivtet i idrettslaget sin regi vert avlyst frå no og ut april, eller til anna beskjed ligg føre. Dette gjeld all form for trening, samlingar og kampaktvitet og heng sjølvsagt saman med den svært uoversiktlege situasjonen knytt til spreiinga av coronaviruset.

Meir informasjon er å finna på mellom anna   www.fhi.no   (FolkehelseinstituttetOm det er spørsmål så ta kontakt på post@osteroyil.no  

Les meir

Utsett inntil vidare. Årsmøte Osterøy IL

Ny dato vil verta meldt så snart situasjon er meir avklara.

Osterøy IL årsmøte onsdag 18.mars 2020 kl. 19.00 på klubbhuset er utsett inntil vidare.    
    
Sakliste (slik den såg ut om møtet hadde vorte gjennomført 18. mars). 

Ved spørsmål ber me om at de kontaktar  post@osteroyil.no

Les meir

Årsmøte i friidrettsgruppa 9.3.2020

Årsmøte gjekk greitt unna med årsmelding 2019, rekneskap 2019, budsjett 2020 og val 2020.

Les meir

Arkoconsult Brakvatnet Vinterkarusell løp 5 laurdag 7. mars 2020

Opplett, sterk vind og +5 grader.  Det vart registrert 12 persar i dette løpet.

Les meir

NM inne for veteranar i Leikvanghallen 29.2. og 1.3.2020

Meir om funksjonæroppsett og Osterøy IL sine påmeldte deltakarar

NM debutant Per Ole Mostrøm MV35-39) gull på 200m

Les meir