Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Coronaløp 2020

28.5.2020 Sondre Myking (16) ny bestetid med 10,06,0   Rema 1000 Osterøytrear 3000m Osterøy Stadion.

Neste løp i sumarkarusellen rundt Brakvatnet vert lørdag 6. juni kl. 1200-1400 (intervallstart)

Startkontingenten Brakvatnet rundt er valfri, og alle inntekter går uavkorta til vedlikehald av vegen. vipps 121337 merk. brakvatnet.

Eigeninnmelding av resultat frå mosjonsløp heldt fram inntil vidare.  Tal deltakingar i ulike løp vil telja inntil det tal løp som er avlyst grunna corona.

Alle terminfesta løp er avlyst førebels t.o.m. 15.6.2020 på grunn av Coronasmitte og krav til m.a. å halda avstandar mellom personar.

Det er lovleg med eigentrening så lenge ein heldt seg myndigheitskrav for å unngå coronasmitte.

Enkeltpersonar kan melda inn sine resultat. Det er ikkje restriksjonar på tal registreringar.    Slike registreringar kan stimulera til å halda oppe treningsiver for både aktive og mindre aktive.  
Resultat kan sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no 

Det vert lagt ut oppdateringar av resultat m.m. på websida i resultatfil.  På Facebook vil det og linkast til det som vert lagt ut.  Alle resultat vert lagt inn som 1. deltaking, 2. deltaking osv. uansett når du deltek. (du kan springa eller gå).   Du melder inn:  Løpsnavn og dato,  navn person, f. år og tid/resultat. evt. u.t.
 
Det vert presisert å halda seg til nasjonale og helsefaglege råd for trening og nærkontakt.

Ettersom det sume stader i landet har vore "konflikt" mellom joggar og  "vanlege" turgåarar, vert det minna om å etterstreba  å unngå slike episodar.  
 
All registrering av resultat er gratis.   Har sett at det vert vippsa pengar for deltaking (kr.30+) vipps nr. 121337  TAKK FOR DET. 

Så lenge dette går bra vil ordninga halda fram inntil vidare.   CORONAPLAKAT 2020  mosjonsløp 

Løpa det kan meldast inn er:

Arkoconsult   Valestrandsmarka Rundt  4,4 km

Haustrimmen 3,7 km

Arkoconsult     Brakvatnet rundt Sumarkarusell 1 eller 2 rundar  2,6 eller 5,2 km  (løypekart med foto)

Stemmeseggi opp  4 km  eller over 8km (post 4 i  Osterøytrimmen 2020 er til toppen av Stemmeseggi)

Rema 1000 Osterøytrear 3000m Osterøy Stadion. (her kan det i periodar vera rehabilitering restriksjonar i bruk av bana).

Resultat m.m. for dei enkelte løpa vert lagt inn i eigne faner i xlsx ark

Registreringar nedanfor pr. 28.5.2020  (132 totalt)

x

Arkoconsult 4,4,km mk   sum løp pr. 2019 pers pr. 2019 årsbeste 2020 sum løp 2020 dato tid dato tid dato tid dato tid
Valestrandsmarka Rundt     født           løp 1   løp 2    løp 3   løp 4
                               
Randi Kleppe k 1949 384 2045 3140 3 29.4. 3306 9.5. 3247 14.5. 3140    
Liv Simmenes k 1949 415 1916 4000 3 19.4. 4350 29.4. 4000 14.5. 4310    
                               
Sigbjørn Reigstad m 1978 256 1457 1550 4 17.4. 1550 15.5. 1718 15.5. 1718 15.5. 1713
Noa B Raknes m 2005 28 1737 1606 1 17.4. 1606            
Magnus Gjerstad m 2000 5 1411 1643 1 17.4. 1643            
Dagfinn Gjerstad m 2006 11 2104 1644 1 17.4. 1644            
Aslak Monstad m 1703 27 1737 1703 1 17.4. 1703            
Gisle Raknes m 1970 14 1727 1739 1 17.4. 1739            
Noa G Tveiten Ulriksen m 2007 7 2403 2150 2 11.5. 2300 18.5. 2150        
Petter Ulriksen m 1972 41 2100 2200 2 11.5. 2315 18.5. 2200        
Torius Hegg-Lunde m 2008 24 2041 2245 1 11.5. 2245            
Håvard Z Bakken m 2007 1 3000 2345 1 11.5. 2345            
Håkon Solberg m 2007 1 2524 2500 2 11.5. 2700 18.5. 2500        
Elias Reigstad Fotland m 2008 1 3000 2502 2 11.5. 2705 18.5. 2502        
Stian Mostrøm m xxxx 0 x 2602 2 11.5. 2802 18.5. 2602        
Johannes Raknes m xxxx 0 x 2700 2 11.5. 3100 18.5. 2700        
Harerta Thomas Iesyas m xxxx 0 x 2700 2 11.5. 3230 18.5. 2700        
Henning Klovning Rød m xxxx 0 x 2710 1 11.5. 2710            
Eirik Hallan m xxxx 0 x 2800 1 11.5. 2800            
Vidar Simmenes m 1948 412 1532 2818 4 19.4. 4350 29.4. 2858 11.5. 2818 14.5. 4310
Geir Kleppe m 1947 240 1808 2915 1 9.5. 2915            
Knut Erik Reigstad m 1985 154 2729 2933 4 20.4. 3215 6.5. 3045 11.5. 3015 28.5. 2933
Morgan Aagesen Fitjar m 2010 3 2625 3000 2 11.5. 3300 18.5. 3000        
Laurits Klovning Rød m xxxx 0 x 3100 1 11.5. 3100            
Petter Øksnes m xxxx 0 x 3240 1 11.5. 3240            
Håvard Hegg-Lunde m 1978 24 1945 3305 1 11.5. 3305            
Nils Tørres Reigstad m 1950 197 2441 3413 4 20.4. 3943 6.5. 3434 11.5. 3413 28.5. 3613

Nils Tørres Reigstad  med utmerking for sitt 200 løp i Valkestrandsmarka Rundt.  Med 197 løp før sesongstart og 3 løp sålangt med eigenregistrering var utmerkinga i boks.  I bakgrunn ser me Reigstad og Breistein.(foto:KER).

Håvard og Torius Hegg-Lunde bronse for 25 løp totalt

Arkoconsult Brakvatnet rundt   mk født sum løp dato tid dato tid dato tid
1 runde 2,6 km           løp 1   løp 2   løp 3
                     
Ingrid Brattabø k 2003 1 9.5. 940        
Karoline Loftås k 1991 1 9.5. 1025        
Victoria M Hanstveit k 1992 1 9.5. 1104        
Johanna Aakre Høgli k 2003 1 9.5. 1147        
Mailen S Fotland k 2003 1 9.5. 1522        
Sigrun Vik k 2002 1 9.5. 1538        
Solveig Simmenes k 1974 1 9.5. 1733        
Vilde    Røskeland k 2012 1 9.5. 1753        
Heidi  Simmenes k 2004 1 9.5. 1802        
Liv Simmenes k 1949 3 12.4. 2900 20.4. 2725 8.5. 2540
                     
Brage Mjelde Hanstveit m 2001 1 9.5. 846        
Sondre Brattabø m 2005 1 9.5. 856        
Håvard Kleppe m 2000 1 9.5. 858        
Torbjørn Hovden m 1992 1 9.5. 924        
Kristian Sandager Iversen m 2003 1 9.5. 931        
Herman Beckstrøm m 2001 1 9.5. 934        
Martin Kåstad m 1990 1 9.5. 935        
Jonas Bruvik m 2005 1 9.5. 945        
Aslak Monstad m 2004 1 9.5. 1001        
Thomas   Daltveit m 2000 1 9.5. 1013        
Even Bruvik m 2005 1 9.5. 1024        
Henrik Mjelde m 2005 1 9.5. 1140        
Rene Kvalsvik m 2004 1 9.5. 1141        
Even S Fotland m 2006 1 9.5. 1142        
John Bernes m 1944 1 9.5. 1206        
Brage Simmenes m 2007 1 9.5. 1212        
Terje Simmenes m 1973 1 9.5. 1212        
Arne Reigstad m 1967 1 9.5. 1230        
Jonas Zahl m 1992 1 9.5. 1438        
Tormod Daltveit m 1980 1 9.5. 1529        
Eirik A. Reigstad m 2007 1 9.5. 1635        
Thomas Røskeland m 1981 1 9.5. 1753        
Trym Simmenes m 2011 1 9.5. 1802        
Knut Erik Reigstad m 1985 2 22.4. 1804 9.5. 1646    
Olliver Hanstveit Nygard m 2010 1 9.5. 1912        
Rayner Nygård m 1982 1 9.5. 1912        
Nils Tørres Reigstad m 1950 2 22.4. 2025 9.5. 1842    
Mio Lydian Norman Andersen m 2010 1 9.5. 2110        
Tarjei  Hole Mjelde m 2010 1 9.5. 2117        
Vidar Simmenes m 1948 3 12.4. 2900 20.4. 1840 8.5. 1701
Karl J Reigstad m 1944 1 9.5. u.t.        

x


Arkoconsult Brakvatnet rundt   mk født sum løp dato tid R1 R2
2 rundar 5,2 km           løp 1    
                 
Sigbjørn Reigstad m 1978 1 9.5. 1907 932 935
Kristian Setre m 2000 1 9.5. 2001 1006 955
Jan Roar Solberg m 1979 1 9.5. 2041 1025 1016
Per Ole Mostrøm m 1985 1 9.5. 2052 1032 1020
Oddvar Hanstveit m 1963 1 9.5. 2101 1028 1033
Kjetil Monstad m 1973 1 9.5. 2156 1130 1026
Gisle Raknes m 1970 1 9.5. 2202 1130 1032
Tore Hannisdal m 1969 1 9.5. 2209 1130 1039
Noah B Raknes m 2005 1 9.5. 2322 1158 1124
Arnbjørn Vevle m 1973 1 9.5. 2701 1305 1356
Henrik Greve m 1992 1 9.5. 2749 1423 1326
Vidar Rosnes m 1975 1 9.5. 2948 1445 1503
Vidar Simmenes m 1948 1 3.5. 3622 1820 1802

x

Haustrimmen 3,7 km   mk født sum løp pr. 2019 sum løp 2020 dato tid dato tid
              løp 1   løp 2
                   
John Bernes m 1944 305 2 17.4. 2105 10.5. 2100
Vidar Simmenes m 1948 146 2 17.4. 3021 13.5. 2854
Randi Kleppe k 1949 246 2 26.4. 4120 12.5. 3414
Liv Simmenes k 1949 106 2 17.4. 4800 13.5. 4624

x

flott utsikt

Rema 1000 Osterøytrear   mk   årsbeste 2020 sum løp 2020 dato tid dato tid
3000m Osterøy Stadion     født       løp 1   løp 2
                   
Sondre  Myking m 2004 1006,0 1 28.5. 1006,0    
Noa B Raknes m 2005 1016,0 1 2.5. 1016,0    
Jonas Lillejord m 1998 1016,0 1 2.5. 1016,0    
Eirik B Mjelde m 1992 1036,0 1 7.5. 1036,0    
Øyvind B Mjelde m 1995 1049,0 1 7.5. 1049,0    
Dagfinn Gjerstad m 2006 1051,4 1 2.5. 1051,4    
Tore Hannisdal m 1969 1058,5 1 2.5. 1058,5    
Aslak Monstad m 1703 1059,4 1 2.5. 1059,4    
Torbjørn Småland m 1981 1100,0 1 7.5. 1100,0    
Gisle Raknes m 1970 1108,5 1 2.5. 1108,5    
Geir Kleppe m 1947 1750,4 1 19.5. 1750,4    
Vidar Simmenes m 1948 1827,0 2 30.4. 1856,0 5.5. 1827,0

(28.05.20)