Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Styret m.m.

Friidrettsgruppa årsmøte 11.3.2018

Nytt styre er:

Herdis Helle, leiar (2018)
Bjarte Vik nestleiar/oppmann junior og senior (2018/2019)
Kasserar: Arne Reigstad, 2018/2019
Sonja Loftås, oppmann jenter og gutar (2017/2018)


Styremedlemmer: Helge Tysse 2018/19 og Kurt Vatle 2018/2019

Karoline Loftås (2017/2018),  Marianne Solberg (2017).

Varamedlemmer er Helga Reigstad (2018) og Kjetil Stokke (2018)

Valnemnd er: Tore Hannisdal (leiar), Ingri Mjelde Birkeland og Mats Eirik Elvik

årsmelding 2017    

 (årsmelding 2015,referat m.m. frå årsmøte 1.3.2016)