Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Styret

STYRET  OSTERØY IDROTTSLAG  2019

(årsmøteval 21.3.2019)

Leiar Svein Lohne 2019

Nestleiar Elin Herland 2018-2019

Styremedlem Jørgen Vevle 2019-2020

Styremedlem Elin Bergan 2019-2020

Styremedlem  Elin Kleppe Fossbakken 2018-2019

Varamedlem  Jarle Vik 2019

Varamedlem  Karl J Reigstad 2019

Dagleg leiar: Tore Johan Langeland

Revisorar: Geir Kleppe og Ragnhild Balsvik

Gruppestyra 2019. 

Gruppe

Leiar

Kasserar

Skrivar

 

 

 

 

Fotball

Torbjørn Hovden

Lisbeth Neu

Roald Martinsen 

Friidrett

Herdis Helle

Arne Reigstad

Bjarte Vik

Ski

Robert Skjerping

Bernt Johan Flæsland

Ann Marit Hammer

Orientering

Ragnhild Balsvik

Ragnhild Balsvik

Randi Holm Myking

Handball

Elin Kleppe Fossbakken

Tone Mosevoll

Heine Tjoflot

Turn

Har ikkje fullt operativt styre, men nokre ressurspersonar ivaretek vitale oppgåver. 

Spretten/Stjernelaget

Har ikkje fullt operativt styre, men nokre ressurspersonar ivaretek vitale oppgåver.