Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmeldingar

Årsmelding 2015     referat årsmøte 2015       rekneskap 2015 og budsjett 2016

Årsmelding 2014 med referat     Referat årsmøte 20.2.2014     Budsjett 2015

Årsmelding 2013 med referat 20.2.2014 + budsjett 2014

Rekneskap 2013

Årsmelding 2012  med referat frå årsmøte 5.3.2013  rekneskap 2012    budsjett 2013 
Årsmelding 2011 og budsjett 2012 fil ok   link ok med referat   Rekneskap 2011   fil ok


Årsmelding 2010 og budsjett 2011   ok med referat omframt årsmøte 10.3.2011
Årsmelding  2009 ok  med referat frå årsmøte 21.2.2010
Årsmelding  2008 ok  med referat frå årsmøte 15.2.2009
Årsmelding  2007 ok  med referat frå årsmøte 10.2.2008
Årsmelding  2006 ok  med referat frå årsmøte 10.2.2007
Årsmelding  2005 ok
Årsmelding  2004
Årsmelding  2003
Årsmelding  2002
Årsmelding  2001
Årsmelding  2000 ok
Årsmelding  1997 ok  med referat frå årsmøte 16.11.1997
Årsmelding  1996 ok  med referat frå årsmøte 15.11. og 7.12.1996
Årsmelding  1995 ok
Årsmelding  1994 ok

Osterøynytt vart gjeve ut med 2-4 nr. pr. år + årsstatistikkar.
Link til fleire av desse hefta kjem etter kvart nedanfor.
Osterøynytt 2-97 ok
Osterøynytt 1-97 ok
Osterøynytt 3-96 ok
Osterøynytt 2-96 ok
Osterøynytt 1-96 ok
Osterøynytt 2-95 ok
Osterøynytt 1-95 ok
Osterøynytt 2-94 ok
Osterøynytt 1-94 ok


osv