Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Haustrimmen

Løpsstart 2019 er onsdag 24. april

Haustrimmen  3700m   løypekart   gps-link        Plakat 2019      res 2018    (oppdatert).   

Kto.nr. Osterøy il 3632.54.56676      Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Dato for løp 2019 er:     24.4.   15.5.   12.6.     7.8.     21.8.     4.9.       
Start og Mål Haus idrettsplass     

Startpengar  kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).   Påmelding ved start.
Starttider for løp (april-sept.) gåande kl. 1915.     Start hovedfelt med tidtaking kl. 1930.  

  Plakat 2019  

Løpsdag er onsdagar. Premieutdeling i skulen etter siste løpet 5. september 2018
Kontaktperson: John Bernes 959 37 179  joh-abe@online.no  

9-11 løp pr. år.  Startpengar kr. 30,- (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).   Påmelding ved start

Res 2019 reportasje     24.4.   15.5.   12.6.     7.8.     21.8.     4.9.
Res 2018  reportasje  

18.4.   -    9.5.   -   30.5.    -     13.6.    -     27.6.   -     11.7.    -     8.8.   -    23.8.   -     5.9.   

Res 2017+ statistikk oppdatert reportasje  19.4.   -    3.5.   -   7.6.    -     14.6.    -     28.6.   -     12.7.    -     9.8.   -    23.8. -     6.9.   
Res 2016 + statistikk oppdatert
reportasje  13.4. - 27.4. - 18.5. - 1.6. - 15.6. - 29.6. - 13.7. - 10.8. - 24.8. - 7.9.
res 2015 + statistikk reportasje  15.4. - 29.4. - 13.5. - 27.5. - 10.6. - 24.6. - 8.7. - 5.8. - 19.8. - 9.9.
res 2014 + statistikk
reportasje 9.4.  30.4.  -  14.5.  - 4.6.  -  18.6. 9.7.  -  6.8. 20.8.  -  10.9.
res 2013 ok reportasje  17.4. - 8.5. - 22.5. - 5.6. - 19.6. - 3.7. - 7.8. - 21.8. - 11.9.
res 2012 ok reportasje 11.4. - 18.4. -9.5. - 23.5. - 6.6. - 4.7. - 8.8. - 22.8. - 5.9.
res 2011 ok reportasje  13.4. - 11.5. - 25.5. - 15.6. - 22.6. - 6.7. - 3.8. - 31.8. - 7.9.
res 2010 ok repotrasje  7.4. -21.4.  - 12.5. - 26.5. - 9.6. - 7.7. - 11.8. - 25.8. - 1.9. og 15.9.
res 2009 ok reportasje  15.4. - 29.4. - 13.5. - 10.6. - 24.6. - 8.7. - 5.8. - 19.8. - 2.9. og 16.9.
res 2008 ok reportasje 9.4. - 16.4. - 14.5. - 28.5. - 11.6. - 25.6. - 9.7. - 13.8. - 28.8. - 10.9.
res 2007  ok repotasje  11.4. - 9.5. - 23.5. - 6.6. - 20.6. - 4.7. - 1.8. - 22.8. - 5.9. - 19.9.
res 2006  ok  

LØYPE OM VERKANE frå 1991-   (Løype om MJELDALEN   1989-91)
Løyperekordar:  Trygve Feidje Mjelde  14.31 (i 2013) og Hilde Asheim 16.32 (i 2007)