Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Stemmeseggi opp/over

Stemmseggi opp og over (40g.)  søndag 16. juni (forslag) 2019 kl. 11-12 for gåande utan tidtaking 

Start med tidtaking kl.12.30.  Målgang for tidtaking er på toppen 572m over havet.

plakat 2018         påmeldingsinformasjon nedanfor:

Kto.nr. Osterøy il friidrett 3632 54 62064       Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Påmelding og Start ved ungdomshuset i Mjeldalen (fjelløp 572 m.o.h.).  Startpengar Stemmeseggi opp kr. 120 utan lisens. Kr. 100,- for dei med lisens.  Gåande over utan tidtaking kr.50,-  Familie kr. 150 utan tidtaking.

PREMIERING:gåvepremiar trekt på startnummer,

Premiering: Vandrepokal til beste kvinne og herre + gåvepremie

Diplom, jakkemerke/medalje til alle som deltek for: 1,2,6,10. og 20 gong.

GPS link over fjellet    Stemmeseggi over (ca 9 km) utan tidtaking start kl. 11-12.  Mål er som vanleg på idrettsplassen i Haus.   

Stemmeseggi opp (4km) med tidtaking har fellesstart kl.12.30.  Tidtakinga vert avslutta på toppen).


Stemmeseggi-arkiv   oppdatert med 2018

Oppslag websida   

3.6.2018 11.6.2017
29.5.2016 31.5.2015 25.5.2014 26.05.2013 20.5.2012
12.6.2011  30.5.2010 21.5.2009     25.5.2008   3.6.2007

Start: Mjeldalen ungd.hus - Mål: . Haus idrettsplass sjå kart lenge nede på sida

Kontaktperson: John Bernes 959 37 179  joh-abe@online.no  


STEMMESEGGI OVER vart arrangert for første gong i 1980. Det var Mjeldalen/Vatle Musikklag med Ole M Mjelde og Øyvind Litland som drog det heile i gang. I 1991 overtok Osterøy I.L. arrangementet.  Klasseinndeling i 1980: Familieklasse, Trimklasse og Konkuranseklasse. I 81 og 82 var det trimklasse og konkuranseklasse. I åra 83-91 ein klasse. Frå 92 to klassar (med og utan tidtaking). Utmerkingar:

1. Gang

2. gang

6. gang

10. gang

20.gang

DIPLOM

MERKE

MEDALJE

KRYSTALL

KRYSTALL

Løype frå 1980: 9 km Mjeldalen ungd.hus - Settstølen - Koparinden - Stemmeseggi - Haus idr.plass.

Løype frå 1990: Mjeldalen ungd.hus - Nordalen - Storahavet - Stemmeseggi (572m over havet) - Haus idr.plass. Lengda har sidan 1990 vore ca. 9 km. Distanse frå Mjeldalen og til toppen ca 4 km der tidtakinga har vore frå 2012.

Stemmeseggi

ARRANGØR: OSTERØY I.L./Friidrettsgruppa

Løype frå 1990: Mjeldalen ungd.hus - Nordalen - Storahavet - Stemmeseggi (572m over havet) - Haus idr.plass. 

Høgdeprofil