Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Årsmøter

Her vil du finna årsmelding og anna relevant informasjon:

Årsmøtet i Osterøy Idrottslag vert halde onsdag 21. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset på Hatland.

Frist for å melde saker er 1. mars. Saker kan meldast til   post@osteroyil.no

Type

For året

For året

For året

For året

For året

 

2006

2007

2008

2009

2010

Årsmelding OIL

last ned

 

last ned

last ned

Strategiplan

 

 

 

last ned

last ned

Organisasjonsplan

 

 

last ned

 

 

Årsmøtereferat

 

 

last ned

 

 

Omframt
årsmøtereferat
         

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Årsmelding OIL

last ned

last ned

 last ned

 

last ned

Strategiplan

last ned 

 

 

Organisasjonsplan

 

 

last ned

last ned 

last ned

Årsmøtereferat

 

last ned 

last ned

last ned

last ned

Omframt
årsmøtereferat

last ned

last ned

 last ned

last ned