Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

J7 i "dytten" i Arna

Osterøy J7 har hatt travle dagar den siste tida. I tillegg til trening har dei vore på miniturnering i Arna to laurdagar på rappet. Og dei representerer klubben med bravur.

Les meir

Første kampoppleving for dei yngste

Dei aller nyaste skota på Osterøy-stamma, nemleg Osterøy G/J2014, spelte i helga sine aller første fotballkampar i ei turnering på Valestrand. Det vart ein kjempeopplevelse for unge fotballspelarar.

Les meir

Kvalitetsklubb

Osterøy IL jobber mot å bli sertifisert som en NFF Kvalitetsklubb i løpet av 2020. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Les meir

Utfordringar kring kamptilbod løyst med godt samarbeid

Koronakrisa vert merka òg i Osterøy fotball. Det at spelarar over 20 år korkje får trena eller spela kampar går ut over dei yngste spelarane i seniortroppen som sjølv om dei er under 20 år ikkje får trent med fullkontakt eller spelt kampar med sitt lag. Osterøy IL tek retningsliner og anbefalingar frå styresmaktene på alvor, men har samstundes snudd på kvar ein stein for å prøve å finne ei løysing på problemet. 

Les meir

Minneord Leiv Mjelde

Heidersmedlem i Osterøy IL, Leiv Mjelde (f. 1934), gjekk bort 25. august 2020.  Leiv vart utnemnd til heidersmedlem i 1992 i samband med 75-årsjubileet til idrettslaget i 1993. (foto frå Osterøy IL jubileumsbok 2018)

Les meir

16 stjerner på si første fotballtrening

Torsdag inviterte fotballgruppa alle førsteklassingar i sitt nedslagsfelt til si første fotballtrening. Treninga hadde alt ei første fotballtrening skal ha; løvebrøl, ein brytekamp, gode spørsmål og ekte fotballglede!

Les meir
Velve Rema 1000 HTB hanseneknes