Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Ny avtale med Nr1Fitness

Osterøy IL, fotballgruppa har inngått samarbeidsavtale med Nr1Fitness Osterøy, og dei vil med denne avtalen få eksponering på A-laget si svarte overtrekksdrakt samt jenter 2009/2010-laget.

Som ein del av avtalen kan seniorspelarane i klubben teikna medlemsskap i Nr1Fitness til ein svært fordelaktig pris. Osterøy IL Fotballgruppa vil ta kontakt med kvar enkelt spelar og informera om tilbodet og dei betingelsar som vert stilt.

I tillegg vil alle klubben sine medlemmar få kr 50,- i rabatt på ordinær pris.

(06.06.18)