Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Lokale mosjonsløp 2021. Det vert coronaløp i april.

Dato for mosjonsløp er sett opp, men den usikre Coronasituasjon kan medføra at det også kan verta "Coronaløp" med eigeninnmelding av resultat.  Arkoconsult Valestrandsmarka 1. og 2. løp. Haustrimmen 1. løp i april  går som coronaløp med eigeninnmelding av resultat til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no  eller sms 91322643.  Spring eller gå når det passar.  Frist for innmelding for desse løpa er 30.4.2021. 

Info om dette vil koma på websida og facebook.  Det vert då Coronaløp høve til eigeninnmelding av resultat  som tel det tal løp som er avlystgrunna corona.  Spring eller gå når det passar.   Frist for innmelding av Coronaløpa i april er 30.4.2021.

Frivilling startpengar kr. 30 til vipps Osterøy IL  121337.    Oppdatering av resultat kjem fortløpande på websida.

Resultat kan då sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Haustrimmen:  (start kl. 19.30) 

14.april Coronaløp  (innmeldingsfrist 30.4.2021). Spring eller gå når det passar.

19. mai   16. juni   11. august   25. august og  8. september


Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt (start kl. 19.15 og 19.30)   

9.4. Coronaløp   23.4.   Coronaløp  (innmeldingsfrist for desse 2 løpa 30.4.2021). Spring eller gå når det passar.

7.5.      28.5.    25.6.    9.7.    6.8.   20.8.    3.9.Arkoconsult Brakvatnet sumarkarusell 
(start kl. 12.00) 

15. mai ,   5. juni ,   3.juli og  14. augustREMA1000 Osterøy trearen 3000m baneløp Osterøy Stadion
  (det kjem info om løpet 26. april).

26. april og 20. september

REMA 1000 Brakvatnet halvmaraton har dato 9. oktober

Stemmeseggi opp og Bjarte Viks Eliteløp er ikkje sett opp med løp i 2021.

Det kan og koma oppdukkande løp/treningar som det vanlegvis er meir info om på dei ulike facebooksidene.

Når det gjeld Mjøsdalen sine mosjonsløp så har Holavatnet oppstart 7. april.   Tveitafjellet opp har dato 9. mai

(03.04.21)