Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Omframt årsmøte i Osterøy IL måndag 28. april

Det vert omframt årsmøte i klubbhuset måndag 28. april kl. 19.00, med påfølgjande styremøte for det nye og det gamle styret.

Les meir

Årsmøte i Osterøy IL tysdag 18. mars kl. 19.00

Tysdag 18. mars 2014 kl. 19.00 blir det årsmøte i klubbhuset. Sakliste og sakpapir finn du her. Les meir

Ekstraordinært årsmøte i OIL onsdag 18. desember kl. 19

Onsdag 18. desember kl. 19.00 blir det ekstraordinært årsmøte i klubbhuset.  Sjå denne linken for sakliste og sakutgreiing. Les meir

Årsmøte i Osterøy IL 2013

Osterøy IL sitt årsmøte vert tysdag 12. mars kl. 19.00 i klubbhuset. Vanlege årsmøtesaker. Saker til årsmøtet må meldast til styret innan 1. mars.
 
Les meir

Dei gode hjelparane

Bernt Johan Flæsland og Øyvind Aasheim i full smørjeaktivitet

Les meir

OIL Intranett; http://intra.osteroyil.no

Osterøy IL har fått eige intranett for sine medlemmar. Kvart gruppestyre i idrettslaget, inkludert hovudstyret skal nytta intranettet til å arkivere alle dokument som gjeld drifta av gruppene og idrettslaget. Målet er at alt som gjeld intern drift av laget skal arkiverast på intranettet. Kvart gruppestyre vil peike ut nokon som har høve til å leggje ut informasjon på gruppa sitt område på intranettet.

Osterøy IL har fått eige intranett for sine medlemmar. Kvart gruppestyre i idrettslaget, inkludert hovudstyret skal nytta intranettet til å arkivere alle dokument som gjeld drifta av gruppene og idrettslaget. Målet er at alt som gjeld intern drift av laget skal arkiverast på intranettet. Kvart gruppestyre vil peike ut nokon som har høve til å leggje ut informasjon på gruppa sitt område på intranettet.

Les meir