Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Rehabilitering av Osterøy stadion i 2020

2.6.2020. Arbeidet med området mellom lengdegropene er igang

Frå 2. Juni  pågår entreprenørarbeid ulike stader på bana.  Det medfører at all ferdsel i område innanfor gjerde vert avstengd for andre enn entreprenør og dugnadsarbeid. Det gjeld også trening. Denne avstenginga er forventa å vara i ca 2 veker.  Det vil og verta fleire avstengingar i tida som kjem inntil rehabiliteringa er forventa avslutta i august.

Komande dugnader er transport sand og legging av stein.  klipping av fiberduk.  Ønskjer du å gjera ein innsats ta kontakt til VS på 91322643

tysdag 2. juni kl. 1000: Vidar, Bjarte V, John B   kl. 1700: Vidar, Per Ole,  1830: Geir Kleppe

onsdag 3. juni kl. 1000:  Vidar,                       kl. 1700: Vidar, Per Ole

torsdag 4. juni kl. 1000:  Vidar,                       kl. 1700: Vidar,  Per Ole

fredag  5. juni kl. 1000:  Vidar,                        kl. 1700:  Vidar, Per Ole

daglege dugnader 2-3 timar pr. økt  er  kl. 1000    og kl. 1700  med mindre det vert avtalt andre tidspunkt

Dugnadsarbeidet med legging av belegningsstein m.m. vil pågå fortløpande til tidspunkt som kjem opp på denne sida.

Les meir

Coronaløp 2020

28.5.2020 Sondre Myking (16) ny bestetid med 10,06,0   Rema 1000 Osterøytrear 3000m Osterøy Stadion.

Les meir

Coronaløp 9. mai 2020. Arkoconsult Brakvatnet rundt sumarkarusell løp 1

Brage Mjelde Hanstveit ny løyperekord rundt Brakvatnet på 8,46. (tidl. rekord Trygve F Mjelde 8,49.  Ingrid Brattabø også løypererod med 9.40.

Les meir

MINNEORD MONRAD MYKING

Heidersmedlem i Osterøy IL, Monrad Myking, gjekk bort 3. april etter kort tids sjukdom. Han ville ha fylt 87 år 2. juni.

Les meir

CORONAVIRUS

8.4.2020: Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Plakaten viser banevettrettreglane til Osterøy kommune.

Osterøy IL har vedteke at all aktivtet i idrettslaget sin regi vert avlyst frå no og ut april, eller til anna beskjed ligg føre. Dette gjeld all form for trening, samlingar og kampaktvitet og heng sjølvsagt saman med den svært uoversiktlege situasjonen knytt til spreiinga av coronaviruset.

Meir informasjon er å finna på mellom anna   www.fhi.no   (FolkehelseinstituttetOm det er spørsmål så ta kontakt på post@osteroyil.no  

Les meir

Sjå fleire nyhende