Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Om Osterøy IL

Osterøy IL er det største idrettslaget på Osterøy, med om lag 700 medlemmer. Osterøy IL er eit fleiridrettslag. Dette tyder at det er hovudstyret som er formelt ansvarleg for alt dei ulike gruppene driv av aktivitetar. Økonomiske disposisjonar høyrer også inn under dette ansvaret.

Retningslinjer for www.osteroyil.no finn du på denne lenkja.

<iframe width="640px" height= "480px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=px2Pc9Z4cUaaowbuD4RmpePRJ28xj4NLuSY0zHJ4_mNUQThHMlA0S1BVTzdUNVFEUUhTWjlNMjZKTS4u&embed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>