Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Friidrettsgruppa si heimeside v/red. Vidar Simmenes  vidsimm@online.no (91322643)  & Eli S. Vik, elisimm@frisurf.no   Gruppa sitt vippsnr.  121337   Norges fri-idrettsforbund   Hordaland friidrettskrins   Kondis.no   Statistikk Osterøy 2021       Bane og hoppstevne sesongen 2021         Lisenskjøp   Her kan du sjå kven som har lisens   2021 pr. 06.05. = 27        Friidrettslisens er påkrevd for alle 13-79 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement på bane/tilsvarande.  For mosjonsløp enten eingongslisens eller heilårslisens  Lokal terminliste              

Mosjonsløp og banestevne som er sett opp i mai vil  i hovedsak gjelda for busette i Osterøy kommune. For dei under 20 år også busette i idrettskretsen. For eliteutøvarar over 20 år frå andre kommunar kan dei delta på visse vilkår.    

 Arkoconsult Brakvatnet sumarkarusell løp 1 lørdag 15. mai kl. 12.00    Haustrimmen løp 2 onsdag 19. mai kl. 19.30   Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 4. løp fred 28. mai kl. 19.15 og kl. 19.30                                    

HTB karusell 1 Osterøy Stadion 10. mai 2021

Fleire gode prestasjonar på 800 meter der vart det siger til 2006-modellen Vegard Høylo Trefall med den sterke tida 2.08.10. Nora Bergan (f.2004) gjorde òg svært solid debut på baneløp med tida 2.26.84. Begge desse tidene er under kravet til UM i Trondheim seinare i år.

Les meir

Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 3. løp fredag 7. mai kl. 19.30

Victoria Mjelde Hanstveit først på ny pers 18,20.   Martin Kåstad sterk innspurt og ny pers 15,17

Les meir

Seriestevne Haus idrettsplass 5.5.2021

God deltaking og god stemning i Haus

Les meir

HTB kaststevne 1 Osterøy Stadion 3.5.2021

Fleire fekk prøva seg dagens øvingar spyd og kula

Les meir

Lokale mosjonsløp 2021. Coronaløp i april.

Dei første resultata med eigeninnmelding er registrert. 

Dato for mosjonsløp er sett opp, men den usikre Coronasituasjon kan medføra at det også kan verta "Coronaløp" med eigeninnmelding av resultat.  Arkoconsult Valestrandsmarka 1. og 2. løp. Haustrimmen 1. løp i april  går som coronaløp med eigeninnmelding av resultat til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no  eller sms 91322643.  Spring eller gå når det passar.  Frist for innmelding for desse løpa er 30.4.2021.    Slik det ser ut no vil løp i Valestrandsmarka gå som vanleg løp 7. mai.

Les meir

Ny dato for årsmøte i Osterøy IL vert 28. april.

Til medlemmar i Osterøy IL
Styret valde å utsetja det planlagte årsmøtet i idrettslaget no i mars i påvente av oppmjuking av reglane for deltakarar på innandørs arrangement.

Styret kallar difor inn til årsmøte i Osterøy IL onsdag 28 april kl 19 på klubbhuset. Dersom smittevernreglane tilseier at det blir vanskeleg å ha eit fysisk møte, vert det eit digitalt årsmøte på same tidspunkt. Meir informasjon om dette kjem saman med sakslista og saksdokument som vert sendt ut ei veke før årsmøtet.
Saker til årsmøtet må meldast skriftleg til post@osteroyil.no innan tysdag 20 april.
Beste helsing Hovudstyret i OIL
Les meir