Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Mosjonsløp

Osterøy IL/Friidrett er arrangør av fleire mosjonsløp og løpskarusellar.   

Kto.nr. Osterøy il friidrett 3632 54 56676       Osterøy IL/friidrett vipps  121337  

Mosjonsløp sesongen 2020/2021
Løp kan verta avlyst grunna Coronasituasjon. Info om dette vil koma på websida og facebook.  Det vert då Coronaløp høve til eigeninnmelding av resultat  som tel det tal løp som er avlystgrunna corona.   Resultat kan då sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 2021    kl. 19.15  og kl. 19.30 fredagane:  9.4.2021,  23.4,2021,  7.5.2021,  28.5.2021,  25.6.2021,   9.7.2021,   6.8.2021,  20.8.2021  og 3.9.2021

Dei 2 løpa i april går som Coronaløp med eigeninnmelding avresultat til Vidar Simmenes  frist 30.4.2021 til  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Haustrimmen     2021  løpsstart kl. 19.30 onsdagane:    14.4.2021, 19.5.2021, 16.6.2021,  11.8.2021,  25.8.2021 og 8.9.2021

Løpet i april går som Coronaløp med eigeninnmelding avresultat til Vidar Simmenes  frist 30.4.2021 til  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Ole Bull løpet  2021   inngår i Valestrandsmarka Rundt 8. løp fredag 20.8.2021 

REMA 1000 Brakvatnet halvmaraton  2021      9. oktober 2021

Arkoconsult Brakvatnet Sumarkarusell: 2021  15. mai 2021,   5. juni 2021,  3.juli 2021 og 14. august 2021  

Arkoconsult Brakvatnet Vinterkarusell: 2021/2022   6.11.2021,  4.12.2021,  8.1.2022, 5.2.2022 og 5.3.2022  

Andre mosjonsløp som er eller har vorte arrangert dei siste åra.

ikkje sett opp i 2021     Stemmeseggi opp og over 40. gong i 2019. Ikkje arrangert i 2020 grunna Corona.    
ikkje sett opp i 2021     Brøknipa opp eller halveis (818m stigning) (Bruviknipa)    
ikkje sett opp i 2021     Bjarte Viks Eliteløp  Arrangert for 21. gong i 2019. Ikkje arrangert i 2020 grunna Corona

ikkje sett opp i 2021     Osterøybruløpet   3000m    sist arrangert i 2012 for 15. gong