Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Styret

STYRET  OSTERØY IDROTTSLAG  2021   (årsmøteval 28.4.2021)  

Leiar Ragnhild Balsvik 2021

Nestleiar Elin Kleppe Fossbakken 2020-2021

Sekretær: Mats Eirik Elvik 2021-2022

Controllar: Guro  Kjelvik Vevle 2021-2022

Styremedlem Thomas Mosevoll 2020-2021

Varamedlemer:   Jarle Vik 2021 Bjarte Lohne 2021

Dagleg leiar: Tore Johan Langeland

Kontrollutval: Geir Kleppe (leiar) 2021   Bjarte Lohne 2021-2022   vara Ann Kristin Borge 2021

Valnemnd til årsmøtet i 2022

Torbjørn Hovden (leiar) 2021-2022

Maria Sandal 2021-2022

Ove Wågsberg Olsen 2021

Trygve Feidje Mjelde 2021

Gruppestyra 2021. 

Gruppe

Leiar

Kasserar

Skrivar

 

 

 

 

Fotball

Arnbjørn Vevle

Monica B Vevle

Roald Martinsen 

Friidrett

Sigbjørn Reigstad

Ingri Mjelde Birkeland

Herdis Helle

Ski

Johnny Mostraum

Bernt Johan Flæsland

Grethe Fjellskålnes

Orientering

Handball

Elin Kleppe Fossbakken

Tone Daltveit Mosevoll

Elin Kleppe Fossbakken

Turn

Baste Hatland

Lovise Hopsdal  

Anja Vedå

                                  L

Spretten/Stjernelaget

Har ikkje fullt operativt styre, men nokre ressurspersonar ivaretek vitale oppgåver.