Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Haustrimmen

Siste løpet i Haustrimmen vert 8.sept. 2021.  Deltakinga dei siste åra har vore minkande og difor vert løpet nedlagt.

Haustrimmen   (34. sesong)   2021 løpsstart kl. 19.30 onsdagane:  

14.4.2021   løpet i april gjekk som Coronaløp med eigeninnmelding av resultat med frist 30.4.2021   Resultat kan då sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

19.5.2021, 16.6.202125.8.2021 og 8.9.2021

Løp kan verta avlyst grunna Coronasituasjon. Info om dette vil koma på websida og facebook.  Det vert då Coronaløp høve til eigeninnmelding av resultat  som tel det tal løp som er avlystgrunna corona.  

Resultat kan då sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Haustrimmen  3700m   løypekart   gps-link         Res 2021          plakat 2021

Kto.nr. Osterøy il 3632.54.56676      Osterøy IL/friidrett vipps  121337    Startpengar kr. 30,-


Start og Mål Haus idrettsplass     

Startpengar  kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).   Påmelding ved start.
Starttider for løp (april-sept.) gåande kl. 1915.     Start hovedfelt med tidtaking kl. 1930.  

plakat 2021
Kontaktperson: John Bernes 959 37 179  joh-abe@online.no  

6 løp pr. år.  Startpengar kr. 30,- (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).   Påmelding ved start

Res 2021

14.4.   19.5.   16.6.   11.8.   25.8. og  8.9.

Res 2020

reportasje   15.4.avlyst   13.5.avlyst  10.6.avlyst   12.8.   26.8.   9.9. 

løp 1-3 har gått som coronaløp med eigeninnmelding av resultat  link til Resultat frå coronaløp 2020.   Weboppslag coronaløp 2020 

Res 2019 reportasje   24.4.   15.5.      12.6.     7.8.     21.8.         4.9.
Res 2018 + statistikk oppdatert reportasje  

18.4.   -    9.5.   -   30.5.    -     13.6.    -     27.6.   -     11.7.    -     8.8.   -    23.8.   -     5.9.   

Res 2017+ statistikk oppdatert reportasje  19.4.   -    3.5.   -   7.6.    -     14.6.    -     28.6.   -     12.7.    -     9.8.   -    23.8. -     6.9.   
Res 2016 + statistikk oppdatert
reportasje  13.4. - 27.4. - 18.5. - 1.6. - 15.6. - 29.6. - 13.7. - 10.8. - 24.8. - 7.9.
res 2015 + statistikk reportasje  15.4. - 29.4. - 13.5. - 27.5. - 10.6. - 24.6. - 8.7. - 5.8. - 19.8. - 9.9.
res 2014 + statistikk
reportasje 9.4.  30.4.  -  14.5.  - 4.6.  -  18.6. 9.7.  -  6.8. 20.8.  -  10.9.
res 2013 ok reportasje  17.4. - 8.5. - 22.5. - 5.6. - 19.6. - 3.7. - 7.8. - 21.8. - 11.9.
res 2012 ok reportasje 11.4. - 18.4. -9.5. - 23.5. - 6.6. - 4.7. - 8.8. - 22.8. - 5.9.
res 2011 ok reportasje  13.4. - 11.5. - 25.5. - 15.6. - 22.6. - 6.7. - 3.8. - 31.8. - 7.9.
res 2010 ok repotrasje  7.4. -21.4.  - 12.5. - 26.5. - 9.6. - 7.7. - 11.8. - 25.8. - 1.9. og 15.9.
res 2009 ok reportasje  15.4. - 29.4. - 13.5. - 10.6. - 24.6. - 8.7. - 5.8. - 19.8. - 2.9. og 16.9.
res 2008 ok reportasje 9.4. - 16.4. - 14.5. - 28.5. - 11.6. - 25.6. - 9.7. - 13.8. - 28.8. - 10.9.
res 2007  ok repotasje  11.4. - 9.5. - 23.5. - 6.6. - 20.6. - 4.7. - 1.8. - 22.8. - 5.9. - 19.9.
res 2006  ok  

LØYPE OM VERKANE frå 1991-   (Løype om MJELDALEN   1989-91)
Løyperekordar:  Trygve Feidje Mjelde  14.31 (i 2013) og Hilde Asheim 16.32 (i 2007)

Bestetider etter alder  i løypa om Verkane

2959 Marie Mostraum 2004 2010 6 j06
2651 Marie Mostraum 2004 2011 7 j07
2525 Sara Nonås Langhelle 1994 2002 8 j08
2332 Marie Mostraum 2004 2013 9 j09
2003 Marie Mostraum 2004 2014 10 j10
1903 Marie Mostraum 2004 2015 11 j11
1809 Marie Mostraum 2004 2016 12 j12
1725 Marie Mostraum 2004 2017 13 j13
2310 Ingrid Kleppe 1983 1997 14 j14
1924 Kristin Aasheim 1981 1996 15 j15
2022 Elise Vikne 1988 2007 19 j16-19
1632 Hilde Aasheim 1984 2007 23 j20-24
2221 Åse Berheim Rolland 1975 2000 25 j25-29
1918 Monika Bru 1970 2004 34 j30-34
1706 Anette Bru 1969 2005 36 j35-39
1847 Anette Bru 1969 2011 42 j40-44
1714 Bente R Midtun 1958 2005 47 j45-49
1757 Bente R Midtun 1958 2008 50 j50-54
2348 Ellinor Langhelle 1948 2004 56 j55-59
2501 Liv Simmenes 1949 2009 60 j60-64
2554 Liv Simmenes 1949 2014 65 j65-69
3426 Randi Kleppe 1949 2019 65 j70-74
             
2634 Rikhard Stokke 2003 2009 6 g06
1843 Stian Mjelde 1984 1991 7 g07
2139 Andreas Mjelde 2002 2010 8 g08
1949 Vegard Høylo Trefall 2006 2015 9 g09
1855 Vegard Høylo Trefall 2006 2016 10 g10
1831 Markus Loftås 1994 2005 11 g11
1713 Johannes N Langhelle 1996 2008 12 g12
1621 Vebjørn Borge 1994 2007 13 g13
1541 Vebjørn Borge 1994 2008 14 g14
1506 Vebjørn Borge 1994 2009 15 g15
1431 Trygve F Mjelde 1994 2014 20 g16-19
1439 Johnny Mostraum 1969 1992 23 g20-24
1459 Johnny Mostraum 1969 1997 28 g25-29
1455 Geir Atle Mjelde 1961 1992 31 g30-34
1523 Magne Vikne 1954 1992 38 g35-39
1546 Magne Vikne 1954 1994 40 g40-44
1550 Arne Mjelde 1942 1991 49 g45-49
1538 Arne Mjelde 1942 1994 52 g50-54
1601 Arne Mjelde 1942 1997 55 g55-59
1650 Arne Mjelde 1942 2002 60 g60-64
1744 Arne Mjelde 1942 2007 65 g65-69
1831 John Bernes 1944 2014 70 g70-74
2028 John Bernes 1944 2019 75 g75-79
3300 Gunnar Strømsnes 1933 2013 80 g80-84

Årsvinnarar

2019 Elias Mostraum 1552 Mirjam Mjelde 1955 Verkane
2018 Elias Mostraum 1603 Mirjam Mjelde 2010 Verkane
2017 Kristian Setre 1614 Marie Mostraum 1725 Verkane
2016 Elias Mostraum 1605 Marie Mostraum 1809 Verkane
2015 Øyvind B Mjelde 1539 Marie Mostraum 1903 Verkane
2014 Trygve F Mjelde 1455 Marie Mostraum 2003 Verkane
2013 Trygve F Mjelde 1431R Mirjam Mjelde 2117 Verkane
2012 Trygve F Mjelde 1443 Elise Vikne 1741 Verkane
2011 Sigbjørn Reigstad 1456 Bente Midtun 1839 Verkane
2010 Vebjørn Borge 1517 Liv Simmenes 2522 Verkane
2009 Vebjørn Borge 1506 Raila N Langhelle 2037 Verkane
2008 Vebjørn Borge 1541 Hilde Aasheim 1658 Verkane
2007 Frode Langhelle 1614 Hilde Aasheim 1632R Verkane
2006 Frode Langhelle 1630 Anette Bru 1714 Verkane
2005 Frode Langhelle 1646 Anette Bru 1706 Verkane
2004 John Bernes 1655 Monika Bru 1918 Verkane
2003 Frode Langhelle 1547 Randi Kleppe 2348 Verkane
2002 Frode Langhelle 1607 Ingrid Kleppe 2349 Verkane
2001 Johannes Mjelde 1602 Siri Kleppe 2227 Verkane
2000 John Bernes 1637 Åse B Rolland 2221 Verkane
1999 Johnny Mostraum 1507 Åse B Rolland 2144 Verkane
1998 Johnny Mostraum 1510 Rannveig Loeshagen 2302 Verkane
1997 Johnny Mostraum 1459 Hilde Aasheim 1827 Verkane
1996 Johnny Mostraum 1503 Kristin Aasheim 1924 Verkane
1995 Johnny Mostraum 1501 Randi Kleppe 2316 Verkane
1994 Rolf Skaftun 1502 Eileen Aasheim 1954 Verkane
1993 Johnny Mostraum 1442 Ellinor Langhelle 2237 Verkane
1992 Johnny Mostraum 1439 Randi Kleppe 2140 Verkane
1991 Eirik Ø Aasheim 1446 Synnøve Mjelde 1858 Mjeldalen
1991 Eirik Ø Aasheim 1522 Randi Kleppe 1959 Verkane
1990 Johnny Mostraum 1322 Solveig Simmenes  1852 Mjeldalen
1989 Geir Atle Mjelde 1343 Liv Simmenes 1915 Mjeldalen
           
  Johnny Mostraum 8 gonger Randi Kleppe 4 gonger  
      Marie Mostraum 4 gonger