Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte i skigruppa

Osterøy IL Skigruppa inviterer til årsmøte i skihytta på Rolland onsdag 5. februar klokka 1900. Velkommen!
Vanlege årsmøtesaker. Eventuelle saker må vera oss i hende før 1. februar.
Styret Sakliste

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg

(05.02.20)