Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Lokale mosjonsløp 2021. Coronaløp i april.

Dato for mosjonsløp er sett opp, men den usikre Coronasituasjon kan medføra at det også kan verta "Coronaløp" med eigeninnmelding av resultat.  Arkoconsult Valestrandsmarka 1. og 2. løp. Haustrimmen 1. løp i april  går som coronaløp med eigeninnmelding av resultat til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no  eller sms 91322643.  Spring eller gå når det passar.  Frist for innmelding for desse løpa er 30.4.2021.    Slik det ser ut no vil løp i Valestrandsmarka gå som vanleg løp 7. mai.

Info om dette vil koma på websida og facebook.  Det vert då Coronaløp høve til eigeninnmelding av resultat  som tel det tal løp som er avlystgrunna corona.  Spring eller gå når det passar.   Frist for innmelding av Coronaløpa i april er 30.4.2021.

Frivilling startpengar kr. 30 til vipps Osterøy IL  121337.    Oppdatering av resultat kjem fortløpande på websida.

Resultat kan då sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no


Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt (start kl. 19.15 og 19.30)   resultat 2021

Coronaløp 1  i april pr. 30.4.   innmeldingsfrist  30.4.2021). Spring eller gå når det passar.

x

          sum løp   bestetid sum løp
Tid løp 1 P pg Fornavn Etternavn løp pers T21 L21
                 
2129   7 Ingrid Raniseth 88 2024 2129 1
2543   5 Siri M Kleppe 98 2057 2543 1
3228   4 Randi Kleppe 394 2045 3228 1
4700   3 Lillian K Reigstad 20 2121 4700 1
4700   3 Liv Simmenes 425 1916 4700 1
                 
1637   7 Sigbjørn Reigstad 263 1457 1637 1
2031 p 5 Noah Gabriel Tveiten Ulriksen 26 2031 2031 1
2100   4 Torius Hegg-Lunde 26 2041 2100 1
2110   3 Petter   Ulriksen 46 2100 2110 1
2227   2 Per Ole Mostrøm 125 1551 2227 1
2330 p 1 Eirik Halland 2 2330 2330 1
2330 p 1 Elias  Reigstad Fotland 4 2330 2330 1
2340 p   Petter Øksnes 2 2340 2340 1
2345 p   Harerta Thomas Iseyas 3 2345 2345 1
2445 p   Johannes Raknes 3 2445 2445 1
2829     Knut Erik Reigstad 162 2729 2829 1
2910 p   Sebastian Kloster Daltveit 5 2910 2910 1
2919     Morgan Aagesen Fitjar 6 2625 2919 1
2930     Stian Arnesen Mostrøm 3 2602 2930 1
3025 p   Laurits Klovning Rød 2 3025 3025 1
3030 p   Emil Aga Synnevåg 1 3030 3030 1
3055 p   Jonas Håvardstun Angelskår 1 3055 3055 1
4644     Nils Tørres Reigstad 204 2441 4644 1
4700     Vidar Simmenes 422 1532 4700 1

Noa Gabriel Tveiten Ulriksen bronsemedalje for 25 løp (foto: HHL)

Coronaløp 2 i april pr. 30.4.    innmeldingsfrist  30.4.2021). Spring eller gå når det passar.

vanlege løp med fellesstart kl. 19.15 og kl. 19.30

løp vidare   7.5.      28.5.    25.6.    9.7.    6.8.   20.8.    3.9.

x

          sum løp   bestetid sum løp
Tid løp 2 P pg Fornavn Etternavn løp pers T21 L21
                 
                 
3104   11 Randi Kleppe 395 2045 3104 2
4300   8 Liv Simmenes 426 1916 4300 2
                 
1648   14 Sigbjørn Reigstad 264 1457 1637 2
2045   10 Noah Gabriel Tveiten Ulriksen 27 2031 2031 2
2102   7 Petter   Ulriksen 47 2100 2102 2
2221   5 Per Ole Mostrøm 126 1551 2221 2
3540   2 Vidar Simmenes 423 1532 3540 2

Haustrimmen:  (start kl. 19.30)   resultat 2021 

Løp1 i april     innmeldingsfrist  30.4.2021). Spring eller gå når det passar.

        sum løp alle år   bestetid sum løp
Tid løp 1 P Fornavn Etternavn løp pers T21 L21
               
3444 Randi Kleppe 253 1959 3444 1
4600   Liv Simmenes 113 2340 4600 1
               
2120   Magne Vikne 66 1533 2120 1
2126   John  Bernes 312 1601 2126 1
2945   Geir Kleppe 57 1908 2945 1
4600   Vidar Simmenes 153 1738 4600 1

Løp vidare   19. mai   16. juni   11. august   25. august og  8. septemberArkoconsult Brakvatnet sumarkarusell 
(start kl. 12.00) 

15. mai ,   5. juni ,   3.juli og  14. augustREMA1000 Osterøy trearen 3000m baneløp Osterøy Stadion

Løpet 26. april er utsett og ny dato kjem

og 20. september

REMA 1000 Brakvatnet halvmaraton har dato 9. oktober

Stemmeseggi opp og Bjarte Viks Eliteløp er ikkje sett opp med løp i 2021.

Det kan og koma oppdukkande løp/treningar som det vanlegvis er meir info om på dei ulike facebooksidene.

Når det gjeld Mjøsdalen sine mosjonsløp så har Holavatnet oppstart 21. april.   Tveitafjellet opp har dato 9. mai

(30.04.21)