Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Historie-foto

Osterøy idrottslag  historie-foto:   

sist oppdatering nov. 2016 (holmenkollfoto 1968)

Arkivalia m.m. (i første omgang eldre materiell) vert skanna (evt. reskanna) og gjort tilgjengeleg på denne websida. Det meste av dette vert lagt ut her.  Redigeringa nedanfor vil og venteleg verta endra for å finna lettare fram.  Arkivalia som er "sjekka" og ok vil det venteleg verta overlevert til Osterøy museeum og lagsarkivet der.

Det er nok ein del materiell og foto som er i einskildpersonar si varetekt.  Det er ønskjeleg å få tilgang til dette (innlevering eller avfotografering).

Ta kontakt til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no    eller 91322643

Lagsarkivet m.m. vil og vera til avgjerande og stor nytte for arbeidet med Osterøy IL si  lagssoge (Osterøy IL 100 år i februar 2018).

Ps det ligg foto med høgare oppløysing i fotoarkivet som ikkje er lagt ut med link her. Skrivemåten på personar kan og variera i dokument. Det er og meir informasjon som ikkje er lagt ut om sume foto.

Hovedlaget:

Hovedstyre:   2001         

Styremedlemer:   Karl Presttun nestleiar 5 år frå 1918-22     Olai Antun styremedlem 1918(heidersmedlem 1925)    Olai Småland leiar 10 år(heidersmedlem 1943)     Sjur Lohne(Lone) leiar 1950, 1962-65    Åsmund Hagebø leiar 13 år. heidersmedlem 1968       

Fotball:   

Lagsfoto 1925      Lagsfoto tidleg 1950    

Friidrett:

Holmenkollstafetten    1950      1967    1967diplom  1968 i nye drakter   

Sjøkrigsskulestafetten  1973   

Årstadstafetten   1932 1. laget trening på Brubakkane     1933    1935  193x(Viking 11 og 15)Skarphedin til venstre bak Ole Mjelde og Lars O Reigstad    

Stevne/trening  

Pokalkamp mot Fri 15.9.1929   

Trening i Åsen/Hauglandshella Reigstad 1930?   

Trening Brubakkane 1930?   

Brubakkane 1932 finale 100m frå venstre: Johan Mjelde, Olav O Reigstad, Johannes Vedå og Lars O Reigstad   

Brubakkane1934? pokalkamp? frå venstre: Elling Vevle, Åsmund Hagebø, Lars O Reigstad, Andreas Hartveit, Norvald Revheim?, ukjent, Trygve Mjelde og Aksel Mjelde  

Brubakkane1934? pokalkamp? frå venstre:  Olav O Reigstad, Johan Mjelde, Johannes Vedå og Lars O Reigstad              

Personar:

Lars O Reigstad, treningsdag på Brubakkane 1929  

Lars O Reigstad krinsmeister 400m 59,6 KM junior Brubakkane 1930     

Olav Solberg Reigstad 400m 51.0 Hønefoss?   

Brit-Helen Langeland (landskampdeltakar 2001)    

Mars/Kappgang

Personar:    Olai  Bårdsen Småland Vikingmarsjen 19xx      

Ski:

Londalshytta 1931?   

Skitrening Londalshytta 1930+?      

Skirenn Reigstaddalen 1931? Frå venstre: Magnus Småland, Lars O Reigstad, Birger Halland, Anders Reigstad og Andreas Reigstad     

Brannstafetten Totland 1936    2. laget (frå venstre: Bjarne Reigstad, Ole Elvik, Leif Solberg og

einar Solberg). nr. 1 i klasse 2 (tid 2.20,41) og vann 1. aksje i Bergens Tidendes vandrepokal         

1. laget (frå venstre: Åsmund Hagebø, Peder Reigstad, Olai Småland og andreas Reigstad)  nr. 2 i klasse2? (tid 2.21,25)     

Ukjent:  

kva?, kvar travbana?, kven?, når? (på 1930 talet? (Elling Vevle og Olai Småland identifisert?)